Grupper/kurser

Vid smärta, ångest, lättare depressioner och utmattningssyndrom

För dig med artros i höft, knä eller händer

För dig med benskörhet

För dig med stress– och utmattningsrelaterad ohälsa

Ljudfiler

Vid sömnstörning/insomni.