För dig som är patient

Här finns sidor för dig som är, eller planerar att bli, patient på Sidsjö Vårdcentral

Psykisk ohälsa – Patienthandbok 

Bokning

Avbokning/Uteblivet besök

Receptförnyelse

Patientavgifter