Intyg

Vi utfärdar inte några intyg för covid-19, sk reseintyg. Mer information om reseintyg finns på folkhälsomyndighetens sida

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/testning-for-reseintyg/

Läkarintyg för körkort

Vi hänvisar till City trafikskola eller Specialistläkarhuset

Resor

Läkarintyg avbeställning av resa
Intyg trombosprofylax resa

Färdtjänst/parkering

Ansökan färdtjänst sundsvall
Parkeringstillstand sundsvall

Övriga intyg

Travkusk
Dragracing