Våra yrkeskategorier

* Familjeläkare – vi har både färdiga specialister i allmänmedicin och läkare under pågående specialistutbildning (ST).

*Distriktssköterskor – sjuksköterskor med vidareutbildning till distriktssköterskor

*Barnsjuksköterska – sjuksköterska med vidareutbildning inom barnsjukvård som jobbar med BVC

*Barnmorskormödravårdskontroller, preventivmedelsrådgivning och cellprover

*Sjukgymnaster

*Arbetsterapeut

*Beteendevetare – KBT-terapeut och kurator

*Undersköterska – har hand om provtagning/lab

*Medicinska sekreterare

*Administrativ personal/reception