Våra yrkeskategorier

Familjeläkare – vi har både färdiga specialister i allmänmedicin och läkare under pågående specialistutbildning (ST).

Distriktssköterskor – sjuksköterskor med vidareutbildning till distriktssköterskor

Barnsjuksköterska – sjuksköterska med vidareutbildning inom barnsjukvård som jobbar med BVC

Barnmorskormödravårdskontroller, preventivmedelsrådgivning och cellprover

Fysioterapeuter

Arbetsterapeut

Rehabkoordinator

Beteendevetare 

Undersköterskor

Medicinska sekreterare

Administrativ personal/reception