Vision och verksamhetsidé

Vision
Vi vill driva välfungerande vårdcentraler med hög tillgänglighet, service och kvalitet

Verksamhetsidé
Vi strävar efter att skapa en bra och välfungerande vårdcentral genom att:

  • företaget ägs och drivs av läkare som arbetar i verksamheten
  • erbjuda effektiv och högkvalitativ vård
  • ha hög tillgänglighet och kontinuitet
  • främja hälsa och förebygga sjukdom
  • ha kompetent och välmående personal