MVC

Kontaktuppgifter:

Egenvård  på www.1177.se

Vi har tre barnmorskor som arbetar hos oss

Madelene Vängman barnmorska

Tel: 060-750 20 05, måndag-fredag 09.00- 09.30

Sandra Malmberg barnmorska

Tel: 060-750 20 48, måndag-fredag 09.00-09.30

Caroline Sundelin barnmorska

Tel 060-7502057 måndag-fredag 09.00-09.30

Kontakt: all kontakt sker säkrast via 1177 vårdguidens e-tjänster

Ingen kostnad

o    Det är frivilligt och kostnadsfritt att komma till mödrahälsocården

o    Besöken kan även ske digitalt i vissa fall.

o    För att öka tillgängligheten i vården debiteras du för uteblivet besök. När du uteblir utan att ha avbokat besök inom sjukvården senast två timmar innan besöket, debiteras du besöksavgiften 300 kronor och en administrationsavgift 50 kronor.

Barnmorskemottagningens verksamhetsområden:

 • Hälsovård i samband med graviditet
  Medicinskt basprogram
  Information om fosterdiagnostik
  Hälsoinformation under graviditet
  Psykosocialt arbete
 • Stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse.
 • Familjeplanering på individnivå
  Preventivmedelsrådgivning
  STI-prevention
 • Utåtriktad verksamhet för att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner
 • Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer
 • Folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor