Välkommen till en kostnadsfri hälsoundersökning

Sidsjö Vårdcentral erbjuder alla patienter, som under året fyller 40, 50 eller 60 år, en kostnadsfri hälsoundersökning.

Hälsoundersökningen innefattar provtagning och undersökningar i form av blodsocker och blodfetter samt mätning av längd, vikt och midjemått. I samband med provtagningen får du också fylla i en hälsoenkät.

Resultatet från provtagningen och dina svar på enkäten följs upp vid ett besök hos oss där du får träffa en sköterska för hälsosamtal och blodtryckstagning.

Om tiderna du fått inte passar ber vi er ringa oss på 060-750 20 21 så bokar vi om dina tider.

Att tänka på innan provtagningen

Ät och drick inget under de tolv timmarna som föregår provtagningen.

Använder du läkemedel tar du dessa som vanligt.

Kroppsansträngning och tobak bör undvikas timmarna innan provtagning.