BVC

Basprogrammet BVC

Barnets ålder Innehåll
Nyfödd Hembesök – sköterska som ger råd och stöd efter hemkomsten från BB/Barnklinik
1 mån Mottagningsbesök – läkare & sköterska
6-8 veckor Mottagningsbesök – sköterska
2 mån Mottagningsbesök – sköterska och mammasamtal EPDS
3 mån Mottagningsbesök sköterska m. vaccination
4 mån Mottagningsbesök – sköterska
5 mån Mottagningsbesök sköterska m. vaccination
6 mån Mottagningsbesök – läkare & sköterska
8 mån Hembesök – sköterska
10 mån Mottagningsbesök – sköterska
12 mån Mottagningsbesök – läkare & sköterska m. vaccination
18 mån Mottagningsbesök sköterska m. vaccination
3 år Mottagningsbesök – läkare & sköterska m. språkbedömning
4 år Mottagningsbesök – sköterska m. syn- och hörselbedömning
5-5 ½ år Mottagningsbesök sköterska m. vaccination

Barns hälsa

 • Barnavårdscentralen, BVC, ger råd och stöd till föräldrar med barn i åldern 0-6år.

Hos oss får du:

 • erbjudande om ett första hembesök när ni kommit hem från BB.
 • stöd och vägledning i föräldrarollen
 • samtala om barns behov och utveckling, enskilt och i grupp
 • stöd och information kring amning, mat, matvanor, sömn, sjukdomar och barnsäkerhet
 • information om vaccinationer
 • regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer av barnsjuksköterska och familjeläkare

Ingen kostnad

 • Det är frivilligt och kostnadsfritt att komma till Barnavårdscentralen

Kan barnet gå till förskolan?

 • Det är vanliga frågor som föräldrar ställer sig. För dig med barn i förskoleålder finns en broschyr med råd kring barns vardagsinfektioner. Den hittar du nedan genom att klicka på länken
 • Råd kring barns vardagsinfektioner

Mitt barn är sjukt – vad kan jag göra?

 • Egenvård på www.1177.se
 • Ta kontakt med BVC eller vårdcentralen

060-750 20 22 Sara Lindström
060-750 20 23 Charlotta Gahlin
060-750 20 26 Anna Elvén

Teltid Måndag-Fredag 08:00-09:00

Vi har tre sjuksköterskor som jobbar på BVC

Sara Lindström

Anna Elvén,

Charlotta Gahlin, 

Kontakt: all kontakt sker via 1177 vårdguidens e-tjänster