Sjuksköterskor

På våra vårdcentraler jobbar sjuksköterskor med specialistutbildning till distriktssköterska samt barnsjuksköterska.

Distriktssköterskan är en specialistutbildad sjuksköterska inom öppen hälso- och sjukvård samt barnhälsovård. Distriktssköterskan kan ge råd om sjukdom och hälsa och kan även skriva ut vissa läkemedel och hjälpmedel. Distriktssköterskan utför också sjukvårdande behandlingar som såromläggningar, borttagning av stygn, provtagning, injektioner, blodtryckskontroller.

Barnsjuksköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som arbetare med barnhälsovård. I vårt fall på barnavårdscentralen, BVC,