MåBättrekurs

MåbättrekursHAND

 

Länk till ljudfiler (lösenordsskyddad sida)

  • Ladda ner ”Progressiv avspänning”
  •       Progressiv avspänning
     lyssna direkt
  •       Insomning
     lyssna direkt

Utveckla och träna dina mentala resurser. Personlig utveckling genom mental träning är en väl beprövad metod som till stor del är baserad på vetenskap. Att som idrottsmännen kunna påverka sin framtid genom positiva mentala påståenden och bilder är lika aktuellt för oss ”vanliga” människor när det gäller att fungera och må bra i livet.

Med mental träningsteknik och enkla ”verktyg” får du möjlighet att påverka bland annat följande: • Stress • Smärttillstånd • Ångest– och depressionstillstånd • Sömnstörningar • Förändringar i din livssituation och dina beteenden (rädsla, fobier, sluta röka, viktminskning m m) • Personlig utveckling inom nya områden Kursen är uppbyggd kring fem program, presenterade på en CD/ljudfil, som systematiskt följs under kursens gång: 1. Avspänningsträning 2. Din mentala plats 3. Visualiserings- och affirmationsteknik 4. Självbildsträning 5. Målbildsträning Du rekommenderas att lyssna till aktuellt program minst 5 gånger i veckan.

I kursen, ca 1,5 timmar/vecka, ingår olika teman:

• Avslappningsträning
• Vad är stress och hur påverkar den oss?
• Stresshantering
• Andningens betydelse för vår hälsa
• Snabbavspänningsmetod i vardagen
• Alternativa medvetandet/hur hjärnan fungerar
• Motivation, affirmations- och visualiseringsteknik
• Strategier för framgång/konsten att leda dig själv
• Självbild
• Målprogrammering/skapa dina framtidsbilder
• Rygg, kroppshållning, lyftteknik
• Humor och hälsa
• Vägen vidare

I kursen ingår hemövningar för reflektion och självutveckling. Det ställs inga krav på att du ska prata inför andra. Det viktigaste är vad du gör för dig själv.