Lista

Välkommen att lista dig på Sidsjö Vårdcentral


Hur listar du dig hos oss?

För att lista dig hos oss går du enklast via denna länk: https://e-tjanster.1177.se/mvk/findCareListings.xhtml. Annars kan du maila eller ringa oss så skickar vi hem så många blanketter du behöver och efter du fyllt i den kan du skicka den till Sidsjö VC eller lämna in den i vår reception. Tänk på att en blankett bara kan fyllas i av en person. Om flera ska lista om sig behövs flera blanketter.

Några anledningar till att välja Sidsjö Vårdcentral?

Digital vård när det går och fysisk vård när det behövs

Vi vill arbeta med en kombination av digital och fysisk vård. Digital vård på distans har många fördelar och där ligger vi i framkant. Allting kan dock inte lösas på digital väg och därför erbjuder vi en unik kombination av modern digital vård och fysiska besök. Du får enkelt kontakt med oss via 1177.se och via vår digitala vårdtjänst www.vårdonline.nu.

Via VårdOnline kan vi lotsa dig till digital vård där du på ett smidigt och säkert sätt träffar vår personal online via chat eller video utan att behöva lägga tid på resor till och från vårdcentralen eller ta ledigt från jobbet. Behövs ett fysiskt besök bokas du enkelt in på vårdcentralen för det. Dessa olika kontaktmöjligheter, fysiska och digitala, gör att vi kan skräddarsy besök som passar just ditt vårdbehov.

Sömnskola
Sömnsvårigheter är ett stort problem i befolkningen. Genom vår sömnskola och kontinuerliga arbete får du hjälp att sova bättre utan användande av sömnmediciner som inte ger någon varaktig lösning på sömnsvårigheterna. Vi hjälper också till med ned- och uttrappning av befintlig användning av sömnmediciner.

Stress- och må bättre-kurs samt utbildning i Mindfulness

Stress och värkproblematik leder ofta till påtagligt försämrad hälsa och livskvalitet. Via våra våra skolor/kurser jobbar vi med att förmedla kunskaper och strategier om smärta, vardagsbalans och fysisk aktivitet. Vi hjälper också till att trappa ner och sätta ut långvarig medicinering med beroendeframkallande smärtläkemedel som inte har visat sig hjälpa vid långvarig smärta

Välkommen till Sidsjö Vårdcentral!