Lista

Listningstak på Sidsjö vårdcentral

Sidsjö Vårdcentral har nu ett listningstak på 16500 patienter. Regionstyrelsen beslutade 1/9-2022 att ett listningstak för aktiv listning med maximalt 16 500 invånare medges till och med den 31 december 2022 i avvaktan på att Uppdrag Primärvård 2023 träder i kraft och nytt beslut kan tas. Undantag görs för nyfödda barn om vårdnadshavare är listad vid Sidsjö vårdcentral samt nyinflyttade vid särskilda boenden som har läkarmedverkan från vårdcentralen.

Anledningen till vår ansökan är att kunna bibehålla patientsäkerhet och säkerställa en god arbetsmiljö för vårdcentralens personal. Sidsjö vårdcentral har under flera år haft en kraftig ökning av listade patienter.

I nuläget kommer det inte att gå att lista sig på Sidsjö Vårdcentral då patientantalet överskrider 16500 patienter. När antalet sjunker under taket kommer man att kunna lista sig igen via 1177. Alla frågor angående listning sköts centralt via regionen och vi har inga möjligheter att styra det. Det finns ingen kölista att sätta upp sig på och vi kan inte hantera. Vid frågor angående detta hänvisar vi till Region Västernorrland