Föräldrasamtal för förälder som inte har fött barnet

När ert barn är 3–5 månader erbjuds du som förälder som inte har fött barnet ett föräldrasamtal. Vid detta besök samtalar vi kring hur du som nybliven förälder mår.