Hälsobesök 6-8 veckor

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning. Ert barn erbjuds vaccin som ges som droppar i munnen.

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn – information till vårdnadshavare (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt vaccinationsprogram för barn på 1177 Vårdguiden eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.