Hälsobesök 6 månader

Vid detta besök träffar ni läkaren och sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning.