Hälsobesök 5 månader

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan, vi samtalar om barnets hälsa och utveckling samt gör en hälsoundersökning. Ert barn erbjuds vaccination.

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn – information till vårdnadshavare  (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt Vaccinationsprogrammet för barn på 1177 Vårdguiden eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.