Hälsobesök 5 år

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning. Tillsammans bestämmer vi vilken information elevhälsan behöver för att ert barn ska få en fortsatt god hälsovård. Ert barn erbjuds vaccination.

Läs gärna om  Det svenska vaccinationsprogrammet för barn – information till vårdnadshavare(översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt  Vaccinationsprogrammet för barn på 1177 Vårdguiden eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.

Detta gör vi på 5-årskontrollen
Detta gör vi på 5-årskontrollen

Logga in på 1177 innan besöket och ange ditt barns personnummer, välj ärendenummer 17 (frågor inför femårsbesök) och fyll i innan besöket.

Lite mer information om besöket finns här