Hälsobesök 4 v

Vid detta besök träffar ni läkare och sjuksköterska. Ni ges möjlighet att samtala om barnets hälsa och utveckling och en hälsoundersökning genomförs.