Hälsobesök 4 månader

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning.