Hälsobesök 3 månader

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan, vi samtalar om barnets hälsa och utveckling samt gör en hälsoundersökning. Ert barn erbjuds vaccination. 

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn – information till vårdnadshavare (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt vaccinationsprogram för barn på 1177 Vårdguiden eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.