Hälsobesök 12 månader

Vid detta besök träffar ni läkaren och sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning. Barnet erbjuds vaccination.

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn – information till vårdnadshavare (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt  Vaccinationsprogrammet för barn på 1177 Vårdguiden eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.