Okategoriserade

Viktig information om vaccination

Information om vaccination mot Covid-19 samt säsongsinfluensa

Vi har fått i uppdrag att vaccinera mot covid-19 samt influensa. Vaccination som sker på Sidsjö Vårdcentral kommer att starta 7/12 (v 49). Tider släpps 1/12 och bokas via 1177.se

I och med detta uppdrag kommer vi ha sämre tillgänglighet fr.o.m v 49 både i telefon och till mottagning för andra tillstånd.

Vid frågor kring vaccination, bokning eller annat kring detta vänligen ring inte till vårdcentralen utan sök via 1177.se eller ring regionens supporttelefon 0611-804 00 klockan 08.00-16.00 vardagar (måndag-fredag)

Begränsad tillgänglighet

Vårdcentralen kommer att ha begränsad tillgänglighet,  både i telefon och för besök, under vaccinationsveckorna, som i nuläget är v.44-v47. Detta på grund av att så många av våra sjuksköterskor nu deltar i arbetet med vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensan.

Vaccin mot säsongsinfluensan planeras kunna ges samtidigt som dos 3 mot covid-19, förutsatt att det gått sex månader mellan dos 2 och 3. Från och med vecka 47 påbörjas vaccination av dos 1 mot covid-19 för barn mellan 12 och 15 år.

Vaccinationsarbetet kommer att pågå i oförminskad omfattning under lång tid framåt, då alla invånare över 16 år så småningom kommer att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccinet mot covid-19.

Bokning och information på 1177.se


Det enklaste sättet att boka tid för vaccination är via 1177.se eller appen Mittvaccin.

På 1177.se finns en mängd information om vaccination. För den som inte har tillgång till internet går det bra att ringa 0611-80 400 för att få hjälp att boka vaccinationstid.

Just nu kan alla invånare som har fyllt 16 år boka tid för vaccination av dos 1 och 2 mot covid-19.

Invånare som har fyllt 80 år, samt de över 65 år som har hemtjänst eller hemsjukvård, kan boka dos 3 av vaccinet mot covid-19 när det har gått sex månader sedan de fick dos 2.

https://www.1177.se/Vasternorrland/behandling–hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-influensa-i-vasternorrland/

Nya lokaler

Vi har byggt ut

All fysioterapi är nu på vårdcentralen

Våra nya lokaler på våning 3 på vårdcentralen börjar nu bli helt klara. Detta innebär bland annat att all fysioterapimottagning är nu samlad på vårdcentralen.

Mödrahälsovård/MVC

Barnmorskor på Sidsjö Vårdcentral

Nu har vi anställda barnmorskor på Sidsjö Vårdcentral. Sanda Malmberg och Madelene Vängman. För att komma i kontakt med dem finns en egen kontaktväg in på 1177.se samt att de har telefontid varje vardagsmorgon mellan 09.00-09:30 på telefon Madelene 060-750 2005 och Sandra 060-750 2048

Välkommen till Sidsjö Vårdcentral

Välkommen till Sidsjö Vårdcentral Tid är en bristvara i samhället. På Sidsjö vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

80+-telefon

Egen telefonlinje för dig över 80 år

Nu kan du som är över 80 år komma i kontakt med oss via ett eget telefonnummer, 060-750 20 10. Varje vardag mellan kl 8-12 svarar en distriktsköterska på dina frågor och kan hjälpa dig med tidsbokning till alla yrkeskategorier på vår vårdcentral.