Fortsatt listningstak på Sidsjö vårdcentral

Regionstyrelsen beslutar att medge Sidsjö vårdcentral ett tillfälligt listningstak för aktiv listning med maximalt 16 500 invånare fram till 22 maj 2025. Besluten om tillfälligt listningstak avser undantag för nyinflyttade till länet, nyfödda barn där vårdnadshavaren är listad vid vårdcentralen samt nyinflyttade vid särskilda boenden för äldre där vårdcentralen är ansvarig för läkarmedverkan. Det finns möjlighet för invånarna att ställa sig i kö för listning. Den handläggs centralt via Region Västernorrland.