Viktig information om vaccination mot Covid-19

Information om vaccination mot Covid-19

Ring inte till 1177 på telefon, regionens växel eller hälso-vårdcentralen för att boka vaccination mot covid-19. Detta sköts centralt via Region Västernorrland

Nu öppnar Region Västernorrland för att du som har fyllt 65 år eller är äldre kan boka en tid för vaccination mot covid-19. Du kan vaccinera dig på valfri vaccinationslokal i regionen.

Du hittar länkar till vaccinationslokaler på sidan Boka tid på vaccinationsenhet i Västernorrland. Rekommendationen är att boka tid själv på nätet men vid problem eller funderingar kan du också ringa Regionens telefonsupport 0611-804 00. Var dock beredd på långa väntetider.

https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccinationsenheter-i-vasternorrland/