Frågor kring covid

Frågor kring covid

Vid frågor kring coronaviruset/covid-19 sök information på 1177.se, krisinformation.se eller folkhalsomyndigheten.se alternativt ring informationsnumret 113 13 och inte till vårdcentralen i första hand