Vaccin mot säsongsinfluensa 2019-2020

Höstens vaccinationskampanj mot säsongsinfluensan kommer att starta tisdagen den 19 november. Datumet, som bestämts på nationell nivå, ligger senare än tidigare år beroende på att vaccinproduktionsprocessen fördröjts på grund av sent beslut av WHO om vilka virusstammar som rekommenderas ingå i vaccinet. 

Mer information finns här:

https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar–besvar/infektioner/forkylning-och-influensa/influensa/

Tider för dropin-vaccination på Sidsjö Vårdcentral:

V 47 tisd och onsd 13.30-15.30
V 48 tisd och onsd 13.30-15.30
V 49 tisd och onsd 13.30-15.30