Fysioterapi/Sjukgymnastik

Fysioterapin är uppdelad på två lokaler. Det står på kallelsen vilken lokal just ditt besök gäller. Vid alla e-bokade tider sker besöken på vårdcentralen. Klicka på länken för att få upp en kartskiss karta gym rehab 

Kontakta gärna via 1177.se annars mån-fred 8-8:30 på 060-750 20 55

Alla besök bokade via e-tid på 1177 sker på vårdcentralen.

Marie Andersson

Rasmus von Schoultz

Susanne Kjellqvist

Lena Sundin

Ingela Boström

Emma Carnbro

Våra fysioterapeuter kan hjälpa dig med en bedömning och rehabilitering av både akuta skador och mer långvariga smärttillstånd.

Utifrån en grundlig undersökning av de symtom Du söker för ges en individuellt anpassad rehabiliteringsplan.

Mycket stor vikt läggs vid att undervisa Dig om Dina aktuella besvär för att ge Dig verktyg att hantera Dina besvär och förbättra Din hälsa. Vi arbetar med aktiv rehabilitering, vilket innebär att Du som patient får ta eget ansvar av rehabiliteringen. Fysioterapin behandlar även frågor kring levnadsvanor; motion, vikt och stress.

Du behöver ingen remiss för att komma till våra fysioterapeuter utan är välkommen att söka direkt.      Du kan även bli hänvisad dit via din läkare.

Fysioterapin erbjuder

  • Undersökning och bedömning
  • FaR ( fysisk aktivitet på recept)
  • Rådgivning och handledning
  • Smärtlindring
  • Kontroll efter graviditet

Gruppträning:

  • Seniorträning: Gruppträning för dig med behov av träning tillsammans med en fysioterapeut
  • FaR: Gruppträning för dig som behöver stöd för att komma igång med fysisk träning.
  • Artrosträning: Gruppträning för dig som deltagit i artrosskolan.
  • Osteoporosträning ( Startar hösten 2018)

Kurser/utbildning:

Uteblivet besök / träning debiteras ordinarie patientavgift, gäller även om du har frikort.