Antikroppstestning för allmänheten Covid-19

Från och med slutet av oktober 2020 erbjuder Region Västernorrland antikroppsprovtagning till samtliga invånare i länet. Om du har fyllt 15 år, haft symtom på covid-19 och varit friskförklarad sedan två veckor så kommer du att kunna boka en tid för att ta ett antikroppsprov. Du kommer att kunna beställa tid för provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du finner uppdaterad information på 1177.se eller rvn.se

Kostnaden för att göra ett antikroppstest är 200 kronor i Västernorrland. Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som har rekommenderat den avgiften.