Vaccin mot säsongsinfluensa 2018-2019

Årets influensavaccination på Sidsjö Vårdcentral

Kostnad influensavaccin

Vaccinationer är ej frikortsgrundande. Högkostnadsskydd/frikort gäller ej.

Personer födda 1953 eller tidigare 70:-
Riskgrupper alla åldrar 70:-
Personer under 65 år, ej riskgrupp 244:- (grundavgift 200:- + vaccinkostnad Vaxigrip Tetra 44:-)
Barn hänvisas till Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken, vid Sundsvalls Sjukhus.

Kostnad pneumokockvaccin
Alla 195:-

Riskgrupper

Följande grupper rekommenderas influensavaccination:

– personer som i år blir 65 år eller äldre
– gravida efter graviditetsvecka 16
– vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Läs mer om riskgrupper på Folkhälsomyndigheten

Läs mer om influensa på 1177 – klicka här

Pneumokockvaccination

Pneumokockvaccination med enbart Pneumovax

För följande riskgrupper rekommenderas tills vidare vaccination med enbart Pneumovax:

  • personer 65 år och äldre (dvs. födda 1953 eller tidigare)
  • vuxna och barn över 5 år med följande sjukdomar eller tillstånd:

– kronisk hjärtsjukdom

– kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma

– andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)

– kronisk lever- eller njursvikt

– diabetes mellitus.

Obs.! Påfyllnadsdos av Pneumovax rekommenderas inte till ovanstående grupper.

Pneumokockvaccination med både Prevenar 13 och Pneumovax

För följande riskgrupper rekommenderas vaccination med både Prevenar 13 och Pneumovax:

  • vuxna och barn över 2 år med följande sjukdomar eller tillstånd:

– tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

– nefrotiskt syndrom

– cystisk fibros.

Sidsjomellan