Begränsad tillgänglighet

Vårdcentralen kommer att ha begränsad tillgänglighet,  både i telefon och för besök, under vaccinationsveckorna, som i nuläget är v.44-v47. Detta på grund av att så många av våra sjuksköterskor nu deltar i arbetet med vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensan.

Vaccin mot säsongsinfluensan planeras kunna ges samtidigt som dos 3 mot covid-19, förutsatt att det gått sex månader mellan dos 2 och 3. Från och med vecka 47 påbörjas vaccination av dos 1 mot covid-19 för barn mellan 12 och 15 år.

Vaccinationsarbetet kommer att pågå i oförminskad omfattning under lång tid framåt, då alla invånare över 16 år så småningom kommer att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccinet mot covid-19.

Bokning och information på 1177.se


Det enklaste sättet att boka tid för vaccination är via 1177.se eller appen Mittvaccin.

På 1177.se finns en mängd information om vaccination. För den som inte har tillgång till internet går det bra att ringa 0611-80 400 för att få hjälp att boka vaccinationstid.

Just nu kan alla invånare som har fyllt 16 år boka tid för vaccination av dos 1 och 2 mot covid-19.

Invånare som har fyllt 80 år, samt de över 65 år som har hemtjänst eller hemsjukvård, kan boka dos 3 av vaccinet mot covid-19 när det har gått sex månader sedan de fick dos 2.

https://www.1177.se/Vasternorrland/behandling–hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-influensa-i-vasternorrland/