Fysioterapi/Sjukgymnastik

sidsjovc-mailbild

Från och med 29/2/2016 kommer större delen av fysioterpain vara i nya lokaler. Detta gäller även gym. Klicka på länken för att få upp en kartskiss om var ni skall gå

karta gym rehab 2016

060-750 20 55

Marie Andersson

Emma Carnbro

Rasmus von Schoultz

Susanne Kjellqvist

Lena Sundin

Anna-Karin Zell

Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för sin undersökning, val av behandling och utvärdering av de symtom Du söker för.

Utifrån en grundlig undersökning av de symtom Du söker för sker individuellt anpassade åtgärder som kan vara både specifikt riktade eller mer generellt omfattande beroende på symtomens karaktär. Exempel på en åtgärd kan vara specifikt riktad funktionsträning. Den kan ske både under handledning och som egenaktivitet, bland annat i syfte att förhindra återfall.

Mycket stor vikt läggs vid att undervisa Dig om Ditt aktuella besvär för att ge Dig verktyg att hantera Dina besvär och förbättra Din hälsa.

Du behöver ingen remiss för att komma till våra fysioterapeuter utan är välkommen att söka direkt. Du kan också bli hänvisad dit antingen via din läkare eller som första instans vid symtom från exempelvis rygg, knän och andra leder eller muskler.

Fysioterapin erbjuder

  • Undersökning och bedömning
  • Rådgivning och handledning
  • Smärtlindring
  • Funktionell fysisk rehabilitering

Livsstilsmottagning:

Erbjuder råd och stöd för ökat välmående och bättre hälsa. Sjukgymnastiken behandlar frågor kring levnadsvanor; motion, vikt och stress. Vi erbjuder FaR (fysisk aktivitet på recept), motiverande samtal, konditionstest, blodtryckskontroll.

Gruppträning:

  • Seniorträning: Gruppträning för dig över 75 år.
  • Kom-igång-grupp: Gruppträning för dig som behöver extra stöd för att komma igång med fysisk träning.
  • Artrosträning: Gruppträning för dig som deltagit i artrosskolan.

Kurser/utbildning: