Medarbetare

Eva Jaktlund

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Örjan Fröjd

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Susanne Kjellqvist

Sjukgymnast/fysioterapeut

Hanna Brännlund

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Rasmus Israelsson

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Marie Wiklund

Distriktssköterska

Marie Andersson

Sjukgymnast/fysioterapeut

Karin Åldemo

Medicinsk sekreterare

Henrik Johansson

ST-läkare i Allmänmedicin

Kristoffer Skoglund

ST-läkare i Allmänmedicin

Lars Jakobsson

Distriktssköterska

Kristina Mattsson

Medicinsk Sekreterare

Anders Swartling

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Catrin Sveningsson

Barnsjuksköterska/BVC

Per Löfvenberg

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Malin Strandin

Distriktssköterska

Erika Norman

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Fredrik Alsén

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin

Mikael Mullaart

Legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin