Vaccin mot säsongsinfluensa 2017-2018

Årets influensavaccination på Sidsjö Vårdcentral

Vaccination mot influensa 2017/18 startar tisdag 7/11

Drop-in:

Vecka 45, 46, 47
tisd & onsd
13.30-15.30

Kostnad influensavaccin

Personer över 65 år 70:-
Riskgrupper alla åldrar 70:-
Personer under 65 år, ej riskgrupp 226:-

Kostnad pneumokockvaccin
Alla 195:-

Riskgrupper

Följande grupper rekommenderas influensavaccination:

– personer som i år blir 65 år eller äldre
– gravida efter graviditetsvecka 16
– vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

 

Sidsjomellan