Välkommen till Sidsjö Vårdcentral

Tid är en bristvara i samhället. På Sidsjö vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

bvc1

Vi har under några veckor under sensommaren haft en text här på hemsidan som kunnat missuppfattas och vi vill därför tydliggöra vad som gäller när man vill byta vård-/hälsocentral.
Alla patienter är välkomna att lista sig på vilken vård/-hälsocentral man vill och man har rätt att byta sådan hur ofta man vill. Det är patientens rätt att fritt välja. Ingen vård-/hälsocentral kan säga nej till nya patienter.
När man vill byta vård/-hälsocentral gör man det lättast genom att gå in på 1177.se och där välja vilken vård-/hälsocentral man vill tillhöra. Man kan också fylla i en blankett som finns på alla vård-/hälsocentraler eller på lvn.se. Blanketten lämnas in på vård-/hälsocentralen eller skickas till Landstinget Västernorrland, Listningskansliet.

Ledningen för Sidsjö Vårdcentral

Sidsjö Vårdcentral anställer!

Vi söker:

Distriktssköterska. Tillsvidaretjänst

Sjuksköterska. Tillsvidaretjänst.

Arbetsterapeut. Vikariat 1-2 år.

Mer info om tjänsterna finns här

Välkommen med din ansökan till

Fredrik Alsén

fredrik.alsen@fvc.se

Välkommen till kostnadsfri hälsoundersökning

Sidsjö Vårdcentral bjuder in alla patienter listade på Sidsjö Vårdcentral som under 2016 fyller 40-, 50-, och 60 år till en kostnadsfri hälsoundersökning

Läs mer här