Välkommen till Sidsjö Vårdcentral

Tid är en bristvara i samhället. På Sidsjö vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

bvc1

Många nya patienter

Vi är glada över de många positiva omdömen vi får från våra patienter, inte minst i den nationella patientenkäten. Vi har under de senaste månaderna fått över 1000 nya patienter vilket har gjort att väntetiderna för vissa typer av besök idag är långa. Enligt lagen om vårdval kan vi inte säga nej till nya patienter som vill välja oss till sin vårdcentral, och vi kommer att ta emot alla på bästa sätt utifrån våra resurser.

Samtidigt vill vi vara tydliga med att vi i dagsläget inte kan erbjuda nya patienter en fast läkarkontakt som vår ambition är. Över tid hoppas vi kunna erbjuda alla en fast läkarkontakt, men är det så att du har en bra kontakt på din nuvarande vårdcentral rekommenderar vi dig att inte byta.

Ledningen för Sidsjö Vårdcentral

Ny lokal för delar av sjukgymnastiken.
sidsjovc-mailbild

 

Från och med 29/2 kommer större delen av sjukgymnastiken vara i nya lokaler. Detta gäller även gym. Klicka på länken för att få upp en kartskiss om var ni skall gå

karta gym rehab 2016

 Mina Vårdkontakter byter namn till 1177 vårdguidens e-tjänster

mvk_byter_till_1177

Den 22 oktober försvinner namnet Mina vårdkontakter och byter namn till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det betyder att invånare och patienter möts av det nya namnet när de loggar in för att ha kontakt med vården. Information för om hur man gör för att använda e-tjänsterna finns här:
http://www.1177.se/Vasternorrland/Tema/E-tjanster/

Vi har samma funktioner som tidigare

Välkommen till kostnadsfri hälsoundersökning

Sidsjö Vårdcentral bjuder in alla patienter listade på Sidsjö Vårdcentral som under 2016 fyller 40-, 50-, och 60 år till en kostnadsfri hälsoundersökning

Läs mer här