Välkommen till Sidsjö Vårdcentral

Tid är en bristvara i samhället. På Sidsjö vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

bvc1

Listningsstopp Sidsjö Vårdcentral

Vi är glada att du vill lista dig hos oss. Vi har fått en stor tillströmning nya patienter senaste tiden, och har för tillfället inte möjlighet att ta emot fler patienter.

Välkommen till kostnadsfri hälsoundersökning

Sidsjö Vårdcentral bjuder in alla patienter listade på Sidsjö Vårdcentral som under 2016 fyller 40-, 50-, och 60 år till en kostnadsfri hälsoundersökning

Läs mer här