Välkommen till Sidsjö Vårdcentral

Tid är en bristvara i samhället. På Sidsjö vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

bvc1

Gynekologisk cellprovtagning

Observera att fr.o.m 12/3 sker cellprovtagning på Sidsjö VC och inte på Din Barnmorska. Var uppmärksam på vad som står på kallelsen eftersom det under en övergångsperiod kommer att vara både kallelser till Din Barnmorska och till Sidsjö VC när det gäller ärenden till barnmorska.

Årets influensavaccination på Sidsjö Vårdcentral

Vaccination mot influensa 2017/18 startar tisdag 7/11

Drop-in:

Vecka 45, 46, 47
tisd & onsd
13.30-15.30

Mer info finns här

Sidsjomellan

 

 

Välkommen till kostnadsfri hälsoundersökning

Sidsjö Vårdcentral bjuder in alla patienter listade på Sidsjö Vårdcentral som under 2017  fyller 40-, 50-, och 60 år till en kostnadsfri hälsoundersökning

Läs mer här