Välkommen till Sidsjö Vårdcentral

Tid är en bristvara i samhället. På Sidsjö vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

bvc1

Årets influensavaccination på Sidsjö Vårdcentral

Det är brist på influensavaccin i hela Europa. Region Västernorrland har därför fattat beslut om att reservera de vaccindoser som finns till riskgrupperna. Från och med nu kan vi endast erbjuda riskgrupper vaccin, och då i mån av tillgång.

Vaccination mot influensa 2018/19 startar tisdag v 45 den  6/11

Drop-in:

V 45

Tisd 6/11     13.30-15.30
Onsd 7/11    13.30-15.30

V 46

Tisd  13/11    13.30-15.30
Onsd 14/11   13.30-15.30

V 47

Tisd 20/11    13.30-15.30
Onsd 21/11   13.30-15.30

Mer info finns här

Sidsjomellan

 

 

Gynekologisk cellprovtagning

Observera att fr.o.m 12/3 sker cellprovtagning på Sidsjö VC och inte på Din Barnmorska. Var uppmärksam på vad som står på kallelsen eftersom det under en övergångsperiod kommer att vara både kallelser till Din Barnmorska och till Sidsjö VC när det gäller ärenden till barnmorska.

Välkommen till kostnadsfri hälsoundersökning

Sidsjö Vårdcentral bjuder in alla patienter listade på Sidsjö Vårdcentral som under 2018  fyller 40-, 50-, och 60 år till en kostnadsfri hälsoundersökning

Läs mer här