Välkommen till Sidsjö Vårdcentral

Tid är en bristvara i samhället. På Sidsjö vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

bvc1

Många nya patienter

Vi är glada över de många positiva omdömen vi får från våra patienter. Samtidigt vill vi vara tydliga med att vi i dagsläget inte kan erbjuda nya patienter en fast läkarkontakt som vår ambition är, samt att väntetiderna för vissa typer av besök idag är långa. Vi kan därför inte rekommendera dig att byta till Sidsjö Vårdcentral. Vi har  inte möjlighet att få större lokaler och de lokaler vi har nu är maximalt utnyttjade. Detta problem har vi adresserat i en debattartikel i Sundsvalls Tidning 19/6. Enligt Landstinget Västernorrlands tolkning av lagen om vårdval kan vi inte upprätta en kö/väntelista för nya patienter som vill välja oss till sin vårdcentral.

Ledningen för Sidsjö Vårdcentral

Välkommen till kostnadsfri hälsoundersökning

Sidsjö Vårdcentral bjuder in alla patienter listade på Sidsjö Vårdcentral som under 2016 fyller 40-, 50-, och 60 år till en kostnadsfri hälsoundersökning

Läs mer här